Status for 50:33:10063 - E6 Kungälvsleden Göteborg Kungälv

Road:

50:33:1001 (status)L1.2E6 Trelleborg Moss Norge

Segments:

50:33:1035 (status)L3.0E6 Trelleborg Malmö (Petersborg)
50:33:5487 (status)L3.0E6 Yttre Ringvägen Malmö (Petersborg) Malmö (Kronetorp)
50:33:1036 (status)L3.0E6 Malmö (Kronetorp) Landskrona
50:33:1037 (status)L3.0E6 Landskrona Helsingborg
50:33:1038 (status)L3.0E6 Helsingborg Båstad
50:33:1039 (status)L3.0E6 Båstad Halmstad
50:33:1040 (status)L3.0E6 Halmstad Falkenberg
50:33:1041 (status)L3.0E6 Falkenberg Varberg
50:33:1042 (status)L3.0E6 Kungsbackaleden Varberg Göteborg
50:33:10063 (status)L3.0E6 Kungälvsleden Göteborg Kungälv
50:33:1043 (status)L3.0E6 Kungälv Stenungsund
50:33:1044 (status)L3.0E6 Stenungsund Uddevalla
50:33:1045 (status)L3.0E6 Uddevalla Riksgränsen
50:33:55096 (status)L3.0E6 Riksgränsen Moss Norge
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
10362 P.3.1Kungälvsleden Tingstadstunneln
Link
10363 P.1.376 Kungälvsleden Trafikplats Ringömotet E6.21,Göteborg
Link
10364 P.1.377 Kungälvsleden Trafikplats Tingstadsmotet Göteborg
Link
8743 P.2.2Kungälvsleden Slingstation
Link
10365 P.1.378 Kungälvsleden Trafikplats Backadalsmotet Göteborg
Link
10366 P.1.379 Kungälvsleden Trafikplats Bäckebolsmotet Göteborg
Link
9569 P.1.480 Kungälvsleden Trafikplats Bäckebol N IKEA
Link
10367 P.1.381 Kungälvsleden Trafikplats Kärramotet Göteborg
Link
10368 P.1.382 Kungälvsleden Trafikplats Klarebergsmotet Göteborg E6.20
Link
10369 P.1.384 Kungälvsleden Trafikplats Jordfallsmotet Kungälv E45
Link
10370 P.1.385 Kungälvsleden Trafikplats Rödbomotet Kungälv E45
Link
3942 P.3.2Nordre Älvbron Kungälv
Link
10372 P.1.386 Kungälvsleden Trafikplats Kungälvsmotet Kungälv 168
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 13
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 12