Status for 47:51:7148 - 62008 Sládkovičovo Majcichov

Road:

47:51:3588 (status)L1.462008 Sládkovičovo Bučany

Segments:

47:51:7148 (status)L3.062008 Sládkovičovo Majcichov
47:51:7149 (status)L3.062008 Majcichov Zavar
47:51:7150 (status)L3.062008 Zavar Bučany
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
9402 P.1.12Sládkovičovo-Fučíkova
Link
9403 P.1.11Sládkovičovo-odb. Sereď 62
Link
13744 P.3.37Malá Mača
Link
9404 P.3.37Abrahám
Link
13745 P.3.37Hoste
Link
9405 P.3.37Majcichov
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 6
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 5