Status for 47:51:7111 - 50 Rožňava Košice

Road:

47:51:3109 (status)L1.250 Brno (CZ) Užhorod (UA)

Segments:

47:51:4205 (status)L3.050 Brno (CZ) Trenčín
47:51:4206 (status)L3.050 Trenčín Prievidza
47:51:7109 (status)L3.050 Prievidza Žiar nad Hronom
47:51:4207 (status)L3.050 Zvolen Lučenec
47:51:7110 (status)L3.050 Lučenec Rožňava
47:51:7111 (status)L3.050 Rožňava Košice
47:51:4208 (status)L3.050 Košice Michalovce
47:51:7112 (status)L3.050 Michalovce Užhorod (UA)
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
12285 P.1.12Rožňava-východ Košická
Link
4574 P.3.37Krásnohorské Podhradie
Link
6697 P.1.11Lipovník
Link
6698 P.3.42Soroška
Link
4794 P.1.11Jablonov nad Turňou
Link
7658 P.1.11Hrhov
Link
7659 P.1.12Včeláre
Link
7660 P.1.12Dvorníky-západ
Link
7661 P.1.15Dvorníky-sever
Link
4575 P.1.11Turňa nad Bodvou-sever
Link
7662 P.1.12Turňa nad Bodvou-východ
Link
7663 P.3.37Drienovec
Link
4576 P.1.12Moldava nad Bodvou 550
Link
7664 P.1.12Mokrance
Link
6646 P.3.37Čečejovce
Link
7665 P.1.12Cestice
Link
7666 P.3.37Šaca
Link
4577 P.1.15Košice-železiarne
Link
11667 P.1.12Ľudvíkov Dvor
Link
11668 P.1.12Košice-Poľov
Link
4578 P.1.15Košice-Pereš 548
Link
11669 P.1.15Košice-Letiskopositive
Link
4579 P.1.15Červený rak Optima
Link
11670 P.1.12Červený rak Pri prachárninegative
Link
11671 P.1.15Červený rak Alejová
Link
4580 P.1.15Nižné Kapustníky Južná trieda Červený rak
Link
12432 P.1.15Slanecká Nad jazerom Nižné Kapustníky
Link
11677 P.1.15Južné nábr. Vyšné Opátske
Link
12431 P.1.15Sečovská Prešovská-Sečovská Južné nábr.
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 29
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 28