Status for 47:51:7093 - 572 Bratislava Most pri Bratislave

Road:

47:51:3233 (status)L1.3572 Bratislava Kútniky

Segments:

47:51:7093 (status)L3.0572 Bratislava Most pri Bratislave
47:51:7094 (status)L3.0572 Most pri Bratislave Lehnice
47:51:7158 (status)L3.0572 Lehnice Dunajská Streda
47:51:7095 (status)L3.0572 Dunajská Streda Kútniky
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
5340 P.1.10Brnianska Patrónka
Link
10337 P.1.12Brnianska Pri Suchom mlynenegative
Link
10338 P.1.12Brnianska Prokopa Veľkého
Link
5341 P.1.12Pražská Hroboňova Brnianskapositive
Link
5342 P.1.15Pražská Stromová
Link
5345 P.1.10Šancová Štefánikova Pražská
Link
11921 P.1.10Šancová Predstaničné nám.
Link
5348 P.1.10Šancová Karpatská
Link
5349 P.1.10Šancová Račianske mýto
Link
5350 P.1.10Šancová Kukučínovanegative
Link
6610 P.1.10Šancová Trnavské mýto Trnavská
Link
5354 P.1.10Trnavská Miletičova
Link
5355 P.1.10Trnavská Zimný štadión
Link
5356 P.1.10Trnavská Bajkalská
Link
13625 P.1.10Trnavská Kaufland
Link
5357 P.1.10Trnavská Tomášikova
Link
12097 P.1.12Trnavská Krasinského
Link
5358 P.1.12Vrakunská cesta Ivanská Trnavská
Link
5362 P.1.12Vrakunská cesta Ružinovská
Link
14195 P.1.12Hradská ČSPH Lukoil
Link
5366 P.1.12Hradská Majerská
Link
5367 P.1.8Hradská Dvojkrížna Ráztočná
Link
9024 P.1.12Ráztočná Šrotovisko
Link
5370 P.1.12Most pri Bratislave-západ
Link
5951 P.3.37Most pri Bratislave
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 25
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 24