Status for 47:51:7087 - 554 Nižný Hrabovec Havaj

Road:

47:51:3235 (status)L1.3554 Oborín Havaj

Segments:

47:51:7085 (status)L3.0554 Oborín Trhovište
47:51:7086 (status)L3.0554 Trhovište Nižný Hrabovec
47:51:7087 (status)L3.0554 Nižný Hrabovec Havaj
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
6100 P.1.11Nižný Hrabovec 18
Link
13600 P.3.37Kučín
Link
13601 P.3.37Kladzany
Link
6101 P.1.11Tovarné 558
Link
13602 P.3.37Ondavské Matiašovce
Link
6102 P.3.37Žalobín
Link
6103 P.3.37Jasenovce
Link
13603 P.3.37Girovce
Link
8850 P.1.13hr. okr. Vranov nad Topľou
Link
12936 P.1.13hr. okr. Humenné
Link
6104 P.3.37Košarovce
Link
8851 P.3.37Nižná Sitnica
Link
13604 P.3.37Pakostov
Link
6105 P.3.37Ruská Kajňa
Link
8852 P.1.12odb. Krivá Oľka
Link
6106 P.1.12odb. Radvaň nad Laborcom
Link
8853 P.3.37Oľka
Link
6107 P.3.37Repejov
Link
8854 P.3.37Varechovce
Link
6108 P.3.37Havaj
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 20
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 19