Status for 47:51:7074 - 527 Veľký Krtíš Zvolen

Road:

47:51:3179 (status)L1.3527 Šahy Zvolen

Segments:

47:51:7072 (status)L3.0527 Šahy Slovenské Ďarmoty
47:51:7073 (status)L3.0527 Slovenské Ďarmoty Veľký Krtíš
47:51:7074 (status)L3.0527 Veľký Krtíš Zvolen
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
5669 P.1.11Veľký Krtíš-Lučenská 75
Link
5606 P.3.37Modrý Kameň
Link
5607 P.3.37Dačov Lom
Link
8518 P.1.12odb. Sucháň
Link
8519 P.1.13hr. okr. Veľký Krtíš okr. Krupina
Link
12933 P.1.13hr. okr. Krupina
Link
5608 P.3.37Senohrad
Link
12989 P.1.12odb. Slatinské Lazy
Link
8520 P.1.12Pliešovce-juh
Link
12851 P.1.12Žel. stanica Sása-Pliešovce
Link
8521 P.1.12Pliešovce-sever
Link
8522 P.3.37Sása
Link
5610 P.1.12Dobrá Niva-juh 66
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 13
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 12