Status for 47:51:7070 - 511 Hurbanovo Vráble

Road:

47:51:3171 (status)L1.3511 Hurbanovo Partizánske

Segments:

47:51:7070 (status)L3.0511 Hurbanovo Vráble
47:51:7172 (status)L3.0511 Vráble Zlaté Moravce
47:51:7071 (status)L3.0511 Zlaté Moravce Partizánske
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
5518 P.1.12Pavlov Dvor 64
Link
5519 P.1.11Bajč-východ 509
Link
12899 P.1.13hr. okr. Komárno
Link
12928 P.1.13hr. okr. Nové Zámky
Link
8315 P.1.12Dvory nad Žitavou-žel. stanica
Link
5520 P.1.11Dvory nad Žitavou-odb. Nové Zámky 75
Link
8316 P.1.12Dvory nad Žitavou-odb. Branovo
Link
5521 P.3.37Bešeňov
Link
5522 P.3.37Dolný Ohaj
Link
5523 P.1.11odb. Uľany nad Žitavou 580
Link
13529 P.3.37Hul
Link
5524 P.3.37Vlkas
Link
8317 P.3.37Veľká Maňa
Link
5526 P.3.37Žitavce
Link
5527 P.1.11odb. Lúčnica nad Žitavou
Link
8318 P.1.11Vráble-odb. Tehla
Link
13530 P.1.12Vráble-odb. autobusová stanica
Link
5528 P.1.8Vráble-odb. Levice 51
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 18
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 17