Status for 47:51:6888 - 68002 Prešov Zlatá Baňa

Road:

47:51:6888 (status)L1.468002 Prešov Zlatá Baňa

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
9947 P.1.10Solivarská Východná
Link
9948 P.1.10Solivarská Arm. gen. L. Svobodu
Link
9949 P.1.11Námestie osloboditeľov Kysucká
Link
14132 P.1.11Zlatobanská Konečná Solivar
Link
9950 P.1.12Zlatobanská Pod Hrádkom
Link
9951 P.3.37Dulova Ves
Link
9952 P.3.37Kokošovce
Link
9953 P.3.37Zlatá Baňa
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 8
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 7