Status for 47:51:6605 - Rybníková

Road:

47:51:6605 (status)L5.0Rybníková

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
12644 P.1.11Rybníková Zelený kríčokmissing
Linkmissing
12645 P.1.11Rybníková Hornopotočnámissing
Linkmissing
12646 P.1.10Rybníková Hlbokámissing
deactivate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 3
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 2