Status for 47:51:5371 - vnútorný okruh

Road:

47:51:5371 (status)L5.0vnútorný okruh

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
14231 P.1.15Rázusovo nábr. Most SNP
Link
14232 P.1.10Vajanského nábr. Nám. Ľ. Štúra Rázusovo nábr.
Link
14233 P.1.10Dostojevského rad Šafárikovo námestie Vajanského nábr.
Link
14234 P.1.10Dostojevského rad Landererova
Link
10464 P.1.12Karadžičova 29. augusta Dostojevského radnegative
Link
14235 P.1.10Karadžičova Mlynské nivy
Link
14236 P.1.10Karadžičova Poľná
Link
14237 P.1.10Karadžičova Záhradnícka
Link
14238 P.1.10Legionárska Krížna Karadžičova
Link
14239 P.1.10Legionárska Račianske mýto
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 10
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 9