Status for 47:51:4835 - Štúrova

Road:

47:51:4835 (status)L5.0Štúrova

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
11999 P.1.8Štúrova Jánošíkovo nábr.
Link
12000 P.1.12Štúrova Hurbanova
Link
12001 P.1.12Štúrova Hollého
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 3
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 2