Status for 47:51:4390 - 507 Gabčíkovo Dunajská Streda

Road:

47:51:3234 (status)L1.3507 Gabčíkovo Žilina

Segments:

47:51:4390 (status)L3.0507 Gabčíkovo Dunajská Streda
47:51:7120 (status)L3.0507 Dunajská Streda Galanta
47:51:4391 (status)L3.0507 Galanta Sereď
47:51:4393 (status)L3.0507 Sereď Hlohovec
47:51:4394 (status)L3.0507 Hlohovec Piešťany
47:51:4395 (status)L3.0507 Piešťany Beckov
47:51:7121 (status)L3.0507 Beckov Trenčín
47:51:4396 (status)L3.0507 Trenčín Púchov
47:51:4397 (status)L3.0507 Púchov Bytča
47:51:7178 (status)L3.0507 Bytča Žilina
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
5962 P.1.11Gabčíkovo-Hlavná 506
Link
8040 P.1.12Gabčíkovo-odb. Pataš
Link
5963 P.3.37Vrakúň
Link
13501 P.3.37Mliečany
Link
5964 P.1.15Dunajská Streda-juh 63
Link
12396 P.1.12Gabčíkovská Thermalpark autocamping
Link
8041 P.1.11Gabčíkovská Kúpeľná
Link
8042 P.1.11Vajanského Železničná Gabčíkovská
Link
5965 P.1.8Vajanského Hlavná Galantská
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 9
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 8