Status for 47:51:4345 - D1 Bratislava Žilina

Road:

47:51:3102 (status)L1.1D1 Bratislava Košice

Segments:

47:51:4345 (status)L3.0D1 Bratislava Žilina
47:51:4204 (status)L3.0D1 Žilina Prešov
47:51:4329 (status)L3.0D1 Prešov Košice
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
12837 P.1.314 Bratislava-Vajnory 61
Link
12880 P.3.8Triblavinanegative
Link
4440 P.3.10Triblavinapositive
Link
4441 P.1.327 Senec 503
Link
4443 P.1.531 Blatné 61negative
Link
4444 P.3.4Čatajpositive
Link
12881 P.3.8Čatajnegative
Link
6717 P.1.344 Voderady
Link
4445 P.3.3Zeleneč
Link
4446 P.1.1Trnava R1
Link
4447 P.1.366 Hlohovec 513
Link
4449 P.1.368 Červeník 61
Link
4452 P.1.383 Piešťany 499
Link
4453 P.1.391 Horná Streda 61
Link
4454 P.1.395 Lúka 507
Link
4456 P.3.3Hrádokpositive
Link
12882 P.3.4Hrádoknegative
Link
4457 P.1.3106 Nové Mesto nad Váhom Rakoľuby
Link
4458 P.3.10Beckov
Link
4459 P.1.3119 Chocholná 50
Link
4460 P.3.10Kostolnápositive
Link
4461 P.1.3125 Trenčín
Link
4463 P.3.3Zamarovce
Link
4464 P.1.3138 Nemšová 57
Link
4465 P.3.10Dubnicanegative
Link
4466 P.3.10Prejtapositive
Link
4467 P.1.3145 Ilava 574
Link
4468 P.1.3153 Ladce 61
Link
4469 P.1.3157 Beluša R6
Link
10420 P.3.8Sverepecpositive
Link
4471 P.1.3165 Považská Bystrica-juh 61
Link
6562 P.1.3169 Považská Bystrica-centrum 517
Link
4475 P.1.3174 Považská Bystrica-sever 61
Link
12274 P.3.10Predmiernegative
Link
4477 P.1.3183 Bytča 507
Link
12275 P.1.3Letisko Žilina D3
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 36
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 35