Status for 47:51:4306 - 79 Slovenské Nové Mesto Kráľovský Chlmec

Road:

47:51:3193 (status)L1.279 Vranov nad Topľou Čierna

Segments:

47:51:4305 (status)L3.079 Vranov nad Topľou Slovenské Nové Mesto
47:51:4306 (status)L3.079 Slovenské Nové Mesto Kráľovský Chlmec
47:51:4386 (status)L3.079 Kráľovský Chlmec Čierna
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
6395 P.3.37Slovenské Nové Mesto
Link
5728 P.3.37Borša
Link
5729 P.3.37Viničky
Link
5731 P.1.12Streda nad Bodrogom
Link
10187 P.3.37Somotor
Link
10188 P.1.12Nová Vieska
Link
5732 P.3.37Svätá Mária
Link
10189 P.3.37Hrušov
Link
5733 P.3.37Svätuše
Link
10190 P.1.11Kráľovský Chlmec-Boľská
Link
10191 P.1.8Kráľovský Chlmec-Tesco
Link
5734 P.1.12Kráľovský Chlmec-východ 555
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 12
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 11