Status for 47:51:4242 - 63 Komárno Štúrovo

Road:

47:51:3123 (status)L1.263 Bratislava Štúrovo

Segments:

47:51:4229 (status)L3.063 Bratislava Dunajská Streda
47:51:4230 (status)L3.063 Dunajská Streda Komárno
47:51:4242 (status)L3.063 Komárno Štúrovo
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
13380 P.1.10Rákocziho Komenského
Link
9444 P.1.11Rákócziho Vnútorná Okružná
Link
12301 P.3.12Novozámocká Slovnaft
Link
5057 P.1.11Komárno-východ
Link
5058 P.3.37Iža
Link
9445 P.3.37Patince
Link
5059 P.1.12Virt
Link
13381 P.3.37Žitava
Link
13382 P.3.37Radvaň nad Dunajom
Link
5060 P.3.37Moča
Link
9446 P.1.12odb. Búč
Link
13383 P.1.12Kravany nad Dunajom-západ
Link
9447 P.1.11Kravany nad Dunajom-východ
Link
9448 P.1.12Čenkov
Link
5062 P.3.37Mužla
Link
9449 P.1.12Obid
Link
5063 P.1.12Štúrovo-západ 509
Link
13384 P.1.12Železničný rad Žel. stanica
Link
9450 P.1.12Železničný rad Tehliarska
Link
5064 P.1.12Továrenská Komenského Železničný rad
Link
5065 P.1.8Jesenského Jesenského/Svätého Štefana
Link
12302 P.1.12Ostrihomská Széchenyiho Jesenského
Link
5066 P.3.14Ostrihomská Štúrovo/Esztergom (H)
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 23
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 22