Status for 47:51:4232 - 64 Nitra Prievidza

Road:

47:51:3124 (status)L1.264 Komárno Žilina

Segments:

47:51:4231 (status)L3.064 Komárno Nitra
47:51:4232 (status)L3.064 Nitra Prievidza
47:51:4233 (status)L3.064 Prievidza Žilina
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
5088 P.1.3Topoľčianska R51 Nitra-sever
Link
12720 P.1.12Topoľčianska Dražovská
Link
12704 P.1.8Topoľčianska priem. park Sever
Link
13389 P.3.37Dražovce
Link
5089 P.1.12Dražovce-sever 593
Link
9540 P.3.37Čakajovce
Link
13390 P.3.37Jelšovce
Link
13391 P.1.12Ľudovítová
Link
9541 P.3.37Výčapy-Opatovce
Link
5090 P.3.37Koniarovce
Link
13392 P.3.37Hrušovany
Link
9542 P.3.37Preseľany
Link
13393 P.3.37Belince
Link
9543 P.3.37Kamanová
Link
13394 P.3.37Mýtna Nová Ves
Link
9544 P.3.37Dvorany nad Nitrou
Link
5092 P.3.37Ludanice
Link
9545 P.3.37Chrabrany
Link
9546 P.1.12Topoľčany-juh
Link
6540 P.1.8Topoľčany-východ
Link
12874 P.1.12Práznovce
Link
12303 P.1.12Topoľčany-sever
Link
13395 P.3.37Krušovce
Link
12991 P.3.37Dolné Chlebany
Link
13396 P.3.37Horné Chlebany
Link
9551 P.3.37Rajčany
Link
5095 P.1.12Nadlice 592
Link
9552 P.1.12Chynorany
Link
5096 P.3.37Žabokreky nad Nitrou
Link
9553 P.3.37Hlavná Malé Bielice
Link
5097 P.1.12Mostová Bielická
Link
5098 P.1.11Mostová Víťazná
Link
9554 P.1.8Nitrianska Lidl Mostová
Link
13397 P.3.28Nitrianska Autobusová stanica
Link
9555 P.1.10Nitrianska Billa
Link
9556 P.1.11Nitrianska Tehelná
Link
9557 P.1.12Nitrianska Šimonovianska
Link
9558 P.1.12Nitrianska Nemocničná
Link
12976 P.1.7Uherecká Podjazd pod železnicou
Link
12427 P.3.37Malé Uherce
Link
5099 P.1.11Veľké Uherce 511
Link
9559 P.1.11Pažiť
Link
5100 P.1.12Oslany-juh 512
Link
9560 P.3.37Oslany
Link
13398 P.3.37Čereňany
Link
9561 P.1.12odb. Chalmovské Kúpele
Link
5101 P.3.37Bystričany
Link
13399 P.3.37Vieska
Link
9562 P.3.37Zemianske Kostoľany
Link
13400 P.3.46Novácke Chemické Závody
Link
13401 P.1.11Nováky-Pribinova
Link
9563 P.1.12Nováky-Gašpara Košťala
Link
5102 P.1.15Nováky-sever 50
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 53
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 52