Status for 47:51:4231 - 64 Komárno Nitra

Road:

47:51:3124 (status)L1.264 Komárno Žilina

Segments:

47:51:4231 (status)L3.064 Komárno Nitra
47:51:4232 (status)L3.064 Nitra Prievidza
47:51:4233 (status)L3.064 Prievidza Žilina
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
5071 P.3.14Komárno/Komárom (H)
Link
9518 P.1.11Tržničné námestie Lehárova
Link
9519 P.1.11Tržničné námestie Eötvösa
Link
9520 P.1.11Nám. M. R. Štefánika Biskupa Királya
Link
9521 P.1.10Záhradnícka Pohraničná Nám. M. R. Štefánika
Link
5072 P.1.9Rákócziho Mederčská Záhradnícka
Link
13385 P.1.10Rákocziho Komenského
Link
9522 P.1.11Rákócziho Vnútorná Okružná
Link
12379 P.3.12Novozámocká Slovnaft Novozámocká
Link
5073 P.1.11Komárno-východ
Link
5074 P.1.12Chotín-žel. stanica 589
Link
9523 P.1.12odb. Martovce
Link
9524 P.1.12Hurbanovo-solárna elektráreň
Link
9525 P.1.12Hurbanovo-Konkolyho
Link
9526 P.1.11Hurbanovo-Železničná
Link
9527 P.1.11Hurbanovo-Imeľská
Link
13386 P.3.37Pavlov Dvor
Link
5076 P.1.12Pavlov Dvor-sever 511
Link
5077 P.3.37Bajč
Link
9528 P.1.13hr. okr. Komárno
Link
13387 P.1.13hr. okr. Nové Zámky
Link
9529 P.3.12Komárňanská Slovnaft
Link
9530 P.1.11Komárňanská Nesvadská
Link
5078 P.1.8Komárňanská Dvorská
Link
9531 P.1.12Františka Kapisztóryho ČSPH Shell Komárňanská
Link
9532 P.1.10Františka Kapisztóryho Gogoľova
Link
9533 P.1.10SNP M. R. Štefánika Františka Kapisztóryho
Link
9534 P.1.10SNP T. G. Masaryka
Link
9535 P.1.12Výpalisko Výpalisko/SNP
Link
5079 P.1.10Výpalisko Krátka
Link
5080 P.1.11Nitrianska Nové Zámky-sever
Link
9536 P.3.37Nitrianska osada
Link
5081 P.1.11Šurany 580
Link
9537 P.1.11odb. Lipová
Link
5082 P.3.37Komjatice
Link
13388 P.3.37Veľký Kýr
Link
5083 P.3.37Branč
Link
5084 P.3.37Ivanka pri Nitre
Link
12836 P.1.8Novozámocká Muehlbauer
Link
12698 P.1.10Novozámocká Na Priehon
Link
12699 P.1.12Novozámocká Priemyselná
Link
5085 P.1.10Novozámocká Cabajská
Link
12700 P.1.12Štefánikova trieda Staničná
Link
12701 P.1.10Štefánikova trieda Filozofická fakulta
Link
5086 P.1.10Štefánikova trieda Štefánikova trieda/Štúrova
Link
12702 P.1.10Štúrova Wilsonovo nábr.
Link
12785 P.3.2Trieda Andreja Hlinku Univerzitný most
Link
12703 P.1.10Trieda Andreja Hlinku Akademická
Link
9538 P.1.10Trieda Andreja Hlinku Dlhá
Link
5087 P.1.10Chrenovská Levická/Zlatomoravecká Trieda Andreja Hlinku
Link
9539 P.1.8Chrenovská Brezový háj
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 51
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 50