Status for 47:51:4230 - 63 Dunajská Streda Komárno

Road:

47:51:3123 (status)L1.263 Bratislava Štúrovo

Segments:

47:51:4229 (status)L3.063 Bratislava Dunajská Streda
47:51:4230 (status)L3.063 Dunajská Streda Komárno
47:51:4242 (status)L3.063 Komárno Štúrovo
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
9424 P.1.11Dunajská Streda-Povodská
Link
5047 P.1.12Dunajská Streda-východ 572
Link
9425 P.3.37Kútniky
Link
9426 P.3.37Dolný Bar
Link
9427 P.3.37Dolný Štál
Link
9428 P.1.12Dolný Štál-juh
Link
13378 P.3.12Slovnaft Veľký Meder
Link
5049 P.1.12Veľký Meder-odb. Györ 13
Link
9429 P.1.8Veľký Meder-odb. Klúčovec
Link
5050 P.1.12Veľký Meder-odb. Okoč 561
Link
13379 P.3.43Veľký Meder-železničné priecestie
Link
9430 P.1.12Brestovec
Link
9431 P.1.12Sokolce
Link
5051 P.3.37Bodza
Link
9432 P.1.12Holiare
Link
5052 P.3.37Tôň
Link
9433 P.1.12Zemianska Olča
Link
5053 P.1.11Okoličná na Ostrove
Link
9434 P.1.12Horná Zlatná
Link
9435 P.1.11Zlatná na Ostrove-západ
Link
9436 P.1.12Zlatná na Ostrove-východ
Link
9437 P.3.37Nová Stráž
Link
9438 P.1.13Bratislavská hranice mesta
Link
9439 P.1.8Bratislavská Hadovská
Link
5055 P.1.11Bratislavská Roľníckej Školy
Link
9440 P.1.15Bratislavská Pri Panoráme
Link
9441 P.1.10Gútsky rad Odborárov Bratislavská
Link
9442 P.1.12Mederčská Cintorínsky rad Gútsky rad
Link
9443 P.1.10Mederčská Petöfiho
Link
5056 P.1.9Rákócziho Záhradnícka Mederčská
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 30
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 29