Status for 47:51:4218 - 66 Banská Bystrica Brezno

Road:

47:51:3113 (status)L1.266 Budapest (H) Poprad

Segments:

47:51:4217 (status)L3.066 Budapest (H) Banská Bystrica
47:51:4218 (status)L3.066 Banská Bystrica Brezno
47:51:7117 (status)L3.066 Brezno Poprad
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
9774 P.1.3Štadlerovo nábr. R1 Banská Bystrica-Hušták
Link
4768 P.1.10Štefánikovo nábr. 9. mája
Link
9775 P.1.10Štefánikovo nábr. Námestie slobody
Link
9776 P.1.15Stavebná 29. augusta Štefánikovo nábr.
Link
9777 P.1.15Stavebná Partizánska/Stavebná
Link
4769 P.1.10Partizánska Na Hrbe
Link
9778 P.1.12Partizánska Začiatok R1negative
Link
9779 P.1.12Šalková
Link
9780 P.1.12Biotika
Link
4770 P.1.11Slovenská Ľupča
Link
9781 P.1.12Lučatín
Link
9782 P.1.12Medzibrod-západ
Link
9783 P.1.11Medzibrod/Brusno
Link
4771 P.1.15Brusno-sever
Link
9784 P.1.11odb. Pohronský Bukovec
Link
9785 P.1.11Nemecká-Pamätník SNP
Link
6652 P.1.11Predajná
Link
9786 P.3.37Lopej
Link
13418 P.3.37Skalica
Link
13419 P.1.12Podbrezová-odb. centrum
Link
9787 P.1.12Podbrezová-odb. Horná Lehota
Link
4772 P.1.12Podbrezová-odb. Čertovica 72
Link
9788 P.1.11Chvatimech
Link
9789 P.3.37Valaská
Link
9790 P.3.12Československej armády Slovnaft
Link
9791 P.1.12Československej armády L. Novomeského
Link
13420 P.1.10Československej armády Tesco
Link
9792 P.1.12Československej armády Fraňa Kráľa
Link
9793 P.1.11Nám. gen. Štefánika Boženy Němcovej Československej armády
Link
4774 P.1.10Nám. gen. Štefánika Rázusova
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 30
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 29