Status for 47:51:4208 - 50 Košice Michalovce

Road:

47:51:3109 (status)L1.250 Brno (CZ) Užhorod (UA)

Segments:

47:51:4205 (status)L3.050 Brno (CZ) Trenčín
47:51:4206 (status)L3.050 Trenčín Prievidza
47:51:7109 (status)L3.050 Prievidza Žiar nad Hronom
47:51:4207 (status)L3.050 Zvolen Lučenec
47:51:7110 (status)L3.050 Lučenec Rožňava
47:51:7111 (status)L3.050 Rožňava Košice
47:51:4208 (status)L3.050 Košice Michalovce
47:51:7112 (status)L3.050 Michalovce Užhorod (UA)
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
7667 P.1.15Sečovská odb. Vyšné Opátske
Link
7668 P.1.11Herlianska ČSPH OMV
Link
4583 P.1.12Herlianska Trieda arm. gen. Svobodu
Link
7669 P.1.10Herlianska Svätého Ladislava
Link
12887 P.1.12Herlianska autobazár
Link
4584 P.1.12Hrašovík
Link
4585 P.3.37Košické Oľšany
Link
6781 P.3.42Sedlo Ďurďošík
Link
4586 P.3.37Ďurďošík
Link
7670 P.1.12Bidovce-západ
Link
4587 P.1.11Bidovce-juh 576
Link
7671 P.3.37Svinica
Link
4588 P.3.37Košický Klečenov
Link
4589 P.3.42Dargovský priesmyk
Link
6699 P.3.37Dargov
Link
7672 P.1.12Trnávka
Link
7673 P.1.12Sečovce-Široká
Link
7674 P.1.10Sečovce-SNP
Link
12903 P.3.12Slovnaft Sečovce
Link
4590 P.3.37Hriadky
Link
7675 P.1.12odb. Vojčice
Link
7676 P.3.37Horovce
Link
4591 P.3.37Trhovište
Link
7677 P.3.37Pozdišovce
Link
7678 P.3.37Močarany
Link
12888 P.1.11Močarianska Sladovňa
Link
13346 P.1.12Močarianska Priemyselná
Link
7679 P.1.12Močarianska Pekárenská
Link
7680 P.3.2Štefánikova Estakáda
Link
4593 P.1.10Sobranecká Humenská Štefánikova
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 30
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 29