Status for 47:51:4105 - Okružná

Road:

47:51:4105 (status)L5.0Okružná

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
11389 P.1.11Okružná L. Svobodu
Link
11390 P.1.11Okružná Tomašovská
Link
11391 P.1.11Okružná Petra Hostinského
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 3
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 2