Status for 47:51:3645 - 66024 Banská Bystrica Vlkanová

Road:

47:51:3645 (status)L1.466024 Banská Bystrica Vlkanová

Segments:

47:51:7143 (status)L3.066024 Banská Bystrica Badín
47:51:7142 (status)L3.066024 Badín Vlkanová
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
9832 P.1.10Štadlerovo nábr. Europa Shopping Center
Link
9831 P.1.8Štadlerovo nábr. Švermova
Link
13770 P.1.10Nám. Ľ. Štúra Kaufland
Link
9830 P.1.10Nám. Ľ. Štúra Poľná
Link
9829 P.1.12Sládkovičova Pršianska
Link
9828 P.1.12Sládkovičova Zvolenská
Link
12433 P.1.12Sládkovičova ČSPH Lukoil
Link
9827 P.1.11Privádzač R1 Kremnička
Link
9826 P.3.37Kremnička
Link
9825 P.3.37Rakytovce
Link
9824 P.3.37Badín
Link
9823 P.1.11Vlkanová 69
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 12
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 11