Status for 47:51:3560 - 59006 Dolný Kubín-centrum Dolný Kubín-Kňažia

Road:

47:51:3560 (status)L1.459006 Dolný Kubín-centrum Dolný Kubín-Kňažia

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
9211 P.1.10M. R. Štefánika Obchodná akadémia
Link
9212 P.1.12M. R. Štefánika Autobusová stanica
Link
9213 P.1.12Nábrežie Oravy ČSPH Slovnaft
Link
9214 P.1.15Nábrežie Oravy Kňažia
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 4
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 3