Status for 47:51:3546 - 572010 Dunajská Streda Michal na Ostrove

Road:

47:51:3546 (status)L1.4572010 Dunajská Streda Michal na Ostrove

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
9044 P.1.12Veľké Blahovo-východ 572
Link
9043 P.3.37Veľké Blahovo
Link
9042 P.3.37Orechová Potôň
Link
9041 P.3.37Michal na Ostrove
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 4
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 3