Status for 47:51:3472 - 517001 Považská Bystrica Dolný Milochov

Road:

47:51:3472 (status)L1.4517001 Považská Bystrica Dolný Milochov

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
8417 P.1.10M. R. Štefánika Orlovská spojka
Link
8416 P.1.12M. R. Štefánika Okružná
Link
8415 P.1.8Robotnícka Odborov M. R. Štefánika
Link
8414 P.1.12Robotnícka Mládežnícka
Link
8413 P.3.37Horný Milochov
Link
8412 P.3.37Dolný Milochov
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 6
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 5