Status for 47:51:3471 - 517 Považská Bystrica Rajec

Road:

47:51:3471 (status)L1.3517 Považská Bystrica Rajec

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
6169 P.1.10Orlovská spojka Orlové
Link
6372 P.1.10Orlovská spojka privádzač D1
Link
8399 P.1.10M. R. Štefánika M. R. Štefánika/Orlovská spojka
Link
8400 P.1.8M. R. Štefánika Kukučínova
Link
6170 P.1.10Slovenských partizánov Sládkovičova Štúrova
Link
8401 P.1.8Slovenských partizánov Lánska
Link
8402 P.1.12Slovenských partizánov 1. mája
Link
8403 P.1.8Slovenských partizánov Južný obchvat
Link
8404 P.1.12Slovenských partizánov Tesco
Link
8405 P.1.11Slovenských partizánov odb. Podmanín
Link
8406 P.1.12Praznov
Link
6171 P.3.37Prečín
Link
8407 P.1.12Počarová
Link
8408 P.1.12odb. Zemianska Závada
Link
6172 P.3.37Domaniža
Link
13537 P.3.37Kardošova Vieska
Link
8409 P.3.37Malé Lednice
Link
12363 P.1.12Malé Lednice-sever
Link
8410 P.1.13hr. okr. Považská Bystrica
Link
13538 P.1.13hr. okr. Žilina
Link
8411 P.3.37Veľká Čierna
Link
6174 P.1.12Rajec-Hollého 64
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 22
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 21