Status for 47:51:3418 - 507021 Trenčianske Biskupice Nozdrkovce

Road:

47:51:3418 (status)L1.4507021 Trenčianske Biskupice Nozdrkovce

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
8114 P.1.12Biskupická Legionárska
Link
12482 P.1.12Biskupická Karpatská
Link
8113 P.3.37Biskupická Nozdrkovce
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 3
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 2