Status for 47:51:3234 - 507 Gabčíkovo Žilina

Road:

47:51:3234 (status)L1.3507 Gabčíkovo Žilina

Segments:

47:51:4390 (status)L3.0507 Gabčíkovo Dunajská Streda
47:51:7120 (status)L3.0507 Dunajská Streda Galanta
47:51:4391 (status)L3.0507 Galanta Sereď
47:51:4393 (status)L3.0507 Sereď Hlohovec
47:51:4394 (status)L3.0507 Hlohovec Piešťany
47:51:4395 (status)L3.0507 Piešťany Beckov
47:51:7121 (status)L3.0507 Beckov Trenčín
47:51:4396 (status)L3.0507 Trenčín Púchov
47:51:4397 (status)L3.0507 Púchov Bytča
47:51:7178 (status)L3.0507 Bytča Žilina
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
5962 P.1.11Gabčíkovo-Hlavná 506missing
Linkmissing
8040 P.1.12Gabčíkovo-odb. Patašmissing
Linkmissing
5963 P.3.37Vrakúňmissing
Linkmissing
13501 P.3.37Mliečanymissing
Linkmissing
5964 P.1.15Dunajská Streda-juh 63missing
Linkmissing
12396 P.1.12Gabčíkovská Thermalpark autocampingmissing
Linkmissing
8041 P.1.11Gabčíkovská Kúpeľnámissing
Linkmissing
8042 P.1.11Vajanského Železničná Gabčíkovskámissing
Linkmissing
5965 P.1.8Vajanského Hlavná Galantskámissing
Linkmissing
8043 P.1.8Galantská Múzejnámissing
Linkmissing
8044 P.1.8Galantská Hypernovamissing
Linkmissing
8045 P.1.8Galantská NAYmissing
Linkmissing
13502 P.1.12Galantská Merkury Marketmissing
Linkmissing
5966 P.3.37Veľké Dvorníkymissing
Linkmissing
5967 P.3.37Dunajský Klátovmissing
Linkmissing
5968 P.1.12odb. Trhová Hradskámissing
Linkmissing
12356 P.3.37Jahodnámissing
Linkmissing
5969 P.3.37Tomášikovomissing
Linkmissing
5970 P.1.12odb. Horné Salibymissing
Linkmissing
13503 P.3.37Vozokanymissing
Linkmissing
5971 P.3.37Mostovámissing
Linkmissing
5972 P.3.37Čierny Brodmissing
Linkmissing
8046 P.1.12Javorinkamissing
Linkmissing
5973 P.1.12Galanta-Bratislavskámissing
5977 P.3.37Šintavamissing
Linkmissing
5978 P.3.37Vinohrady nad Váhommissing
Linkmissing
8050 P.1.13hr. okr. Galantamissing
Linkmissing
12922 P.1.13hr. okr. Hlohovecmissing
Linkmissing
5979 P.3.37Dvorníkymissing
Linkmissing
8051 P.1.12odb. Posádkamissing
Linkmissing
13506 P.3.37Bojničkymissing
Linkmissing
8052 P.1.13Šafárikova hranice mestamissing
Linkmissing
8053 P.1.12Šafárikova Vinohradskámissing
Linkmissing
5981 P.1.11Šafárikova Nitrianskamissing
5982 P.1.8Hlohová SNPmissing
Linkmissing
13939 P.1.11Hlohová Tolstéhomissing
Linkmissing
8054 P.1.11Zábranie Františkánske nám. Hlohovámissing
Linkmissing
8055 P.1.11Hviezdoslavova Železničná Zábraniemissing
Linkmissing
8056 P.1.12Dukelská Kasárne Hviezdoslavovamissing
Linkmissing
5983 P.1.12Dukelská odb.Topoľčanymissing
Linkmissing
8057 P.1.12odb. Tepličkymissing
Linkmissing
5984 P.3.37Koplotovcemissing
Linkmissing
5985 P.3.37Jalšovémissing
Linkmissing
5986 P.3.37Sokolovcemissing
Linkmissing
8058 P.1.12Ratnovce-juhmissing
Linkmissing
13507 P.3.37Ratnovcemissing
Linkmissing
8059 P.1.12Janka Alexyho Odborárskamissing
Linkmissing
13508 P.1.12Janka Alexyho Červená vežamissing
Linkmissing
5988 P.1.12Janka Alexyho Krajinský mostmissing
5989 P.3.37Bankamissing
Linkmissing
13509 P.3.37Moravany nad Váhommissing
Linkmissing
5990 P.1.12Hubinamissing
Linkmissing
12898 P.3.37Ducovémissing
Linkmissing
5991 P.3.37Modrovkamissing
Linkmissing
13510 P.3.37Lúkamissing
Linkmissing
5992 P.1.3D1 Lúkamissingmissingmissing
Linkmissing
8060 P.3.37Hrádokmissing
Linkmissing
5993 P.3.37Hôrka nad Váhommissing
Linkmissing
13511 P.3.37Nová Ves nad Váhommissing
Linkmissing
13512 P.3.37Kočovcemissing
Linkmissing
13513 P.3.37Beckovská Vieskamissing
Linkmissing
5994 P.3.37Rakoľubymissing
Linkmissing
12286 P.3.37Beckovmissing
Linkmissing
8061 P.1.13hr. okr. Nové Mesto nad Váhommissing
Linkmissing
12923 P.1.13hr. okr. Trenčínmissing
Linkmissing
5995 P.3.37Krivosúd-Bodovkamissing
Linkmissing
8062 P.1.11Trenčianske Stankovce-odb. Selecmissing
Linkmissing
8063 P.1.11Trenčianske Stankovce-odb. Veľké Bierovcemissing
Linkmissing
5996 P.1.11Trenčianska Turná-západ 50missing
Linkmissing
5997 P.1.12Trenčín-juh 50missing
Linkmissing
8064 P.1.8Trenčianska Turná-odb. Mníchova Lehotamissing
Linkmissing
12485 P.1.8Trenčín-Tescomissing
Linkmissing
6532 P.1.10Električná Ku Štvrtiam Agipmissing
Linkmissing
8065 P.1.10Električná Legionárskamissing
Linkmissing
12448 P.1.10Električná K dolnej stanicimissing
Linkmissing
5998 P.1.15Kniežaťa Pribinu Bratislavskámissing
5999 P.1.8Vlárska Bratislavskámissing
Linkmissing
12449 P.1.12Vlárska Kasárenskámissing
Linkmissing
8066 P.1.11Vlárska Istebníckamissing
Linkmissing
12450 P.1.12Vlárska Orechovskámissing
Linkmissing
12357 P.3.37Zamarovcemissing
Linkmissing
6000 P.3.37Skalka nad Váhommissing
Linkmissing
13514 P.3.37Kľúčovémissing
Linkmissing
8067 P.3.37Ľuborčamissing
Linkmissing
8068 P.3.37Nemšovámissing
Linkmissing
6299 P.1.8Nemšová-východ 57missing
Linkmissing
13515 P.3.37Borčicemissing
Linkmissing
6002 P.3.37Bolešovmissing
Linkmissing
13516 P.3.37Kameničanymissing
Linkmissing
13517 P.1.12Slávnicamissing
Linkmissing
8069 P.1.12odb. Slávnické Podhoriemissing
Linkmissing
6003 P.1.12Sedmerovecmissing
Linkmissing
8070 P.3.37Bohunicemissing
Linkmissing
6004 P.3.37Pruskémissing
Linkmissing
8071 P.1.11Tuchyňa-juhmissing
Linkmissing
13518 P.1.12Dulovmissing
Linkmissing
6005 P.3.37Horovcemissing
Linkmissing
6006 P.3.37Lednické Rovnemissing
Linkmissing
13519 P.3.37Hornická Hôrkamissing
Linkmissing
8072 P.3.37Streženicemissing
Linkmissing
8073 P.1.111. mája Svätoplukova Púchovskámissing
Linkmissing
6007 P.1.81. mája Vsetínskamissing
Linkmissing
8074 P.1.111. mája Gorazdovamissing
Linkmissing
6008 P.1.8Hollého Štefánikova 1. májamissing
Linkmissing
8075 P.1.11Mudroňova Moravská Holléhomissing
Linkmissing
8076 P.1.12Nimnická Nám. slobody Mudroňovamissing
Linkmissing
13520 P.1.12Nimnická Kauflandmissing
Linkmissing
8077 P.1.8Nimnická Okružnámissing
Linkmissing
12358 P.1.12Nimnica-západmissing
Linkmissing
13521 P.1.12Nimnica-juhmissing
Linkmissing
13522 P.3.37Kúpele Nimnicamissing
Linkmissing
8078 P.1.12Upohlavmissing
Linkmissing
6010 P.3.37Udičamissing
Linkmissing
8079 P.1.12Uhrymissing
Linkmissing
6011 P.3.37Orlovémissing
Linkmissing
8080 P.3.37Považské Podhradiemissing
Linkmissing
8081 P.1.12Považské Podhradie-severmissing
Linkmissing
13523 P.1.12Šebešťanová-juhmissing
Linkmissing
8082 P.1.12Šebešťanová-východmissing
Linkmissing
6012 P.1.12odb. Jasenicamissing
Linkmissing
8083 P.1.12Podvažiemissing
Linkmissing
8084 P.1.13hr. okr. Považská Bystricamissing
Linkmissing
12924 P.1.13hr. okr. Bytčamissing
Linkmissing
13524 P.1.12Mikšovámissing
Linkmissing
6013 P.1.12odb. Hvozdnicamissing
Linkmissing
6418 P.3.37Malá Bytčamissing
Linkmissing
8085 P.1.12Bytča-západmissing
Linkmissing
6014 P.1.3D1 Bytčamissingmissingmissing
Linkmissing
6015 P.1.12Bytča-východ 18missing
6017 P.1.8Bytča-Hlavná 18missing
Linkmissing
8086 P.3.37Hliník nad Váhommissing
Linkmissing
6018 P.3.37Kotešovámissing
Linkmissing
8087 P.3.37Oblazovmissing
Linkmissing
6019 P.3.37Svederníkmissing
Linkmissing
13525 P.3.37Marčekmissing
Linkmissing
8088 P.1.12Divinkamissing
Linkmissing
8089 P.3.37Považský Chlmecmissing
Linkmissing
6020 P.1.15Budatínmissing
12869 P.1.8Galanta-východ 75missing
Linkmissing
12868 P.1.11Galanta-Kolóniamissing
Linkmissing
13504 P.1.11Terezovmissing
Linkmissing
12867 P.1.8Nebojsa-severmissing
Linkmissing
5975 P.1.3R1 Dolná Stredamissingmissingmissing
Linkmissing
8049 P.3.37Dolná Stredamissing
Linkmissing
13505 P.1.11Sereď-Fándlyho Billa/Kauflandmissing
Linkmissing
5976 P.1.10Sereď-Dionýza Štúra 62missing
deactivate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 146
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 139