Status for 47:51:3227 - 555 Kráľovský Chlmec Michalovce

Road:

47:51:3227 (status)L1.3555 Kráľovský Chlmec Michalovce

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
6086 P.1.12Kráľovský Chlmec-východ 79
Link
6087 P.1.11Leles
Link
8861 P.3.2Most cez Latoricu
Link
13605 P.3.12Slovnaft Veľké Kapušany
Link
6088 P.1.12Veľké Kapušany-Nám. I. Dobóa 552
Link
8862 P.1.11Veľké Kapušany-Čepeľská
Link
8863 P.1.12Veľké Kapušany-odb. Ruská
Link
6089 P.1.12Veľké Kapušany-východ 552
Link
8864 P.3.37Veškovce
Link
8865 P.1.11Pavlovce nad Uhom-juh
Link
6090 P.3.37Pavlovce nad Uhom
Link
8866 P.1.12Stretava
Link
6091 P.3.37Palín
Link
6692 P.3.37Zemplínska Široká
Link
8867 P.1.12Kapušianska Vrbovská
Link
6092 P.1.10Kapušianska Užhorodská
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 16
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 15