Status for 47:51:3180 - 527 Malý Krtíš Veľký Krtíš

Road:

47:51:3180 (status)L1.3527 Malý Krtíš Veľký Krtíš

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
5611 P.1.12Malý Krtíš-juh 527
Link
6720 P.3.37Malý Krtíš
Link
8516 P.1.11A. H. Škultétyho Banícka Osloboditeľov
Link
8517 P.1.11A. H. Škultétyho SNP
Link
8525 P.1.11A. H. Škultétyho Lučenská
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 5
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 4