Status for 47:51:3132 - 75 Sládkovičovo Lučenec

Road:

47:51:3132 (status)L1.275 Sládkovičovo Lučenec

Segments:

47:51:4240 (status)L3.075 Sládkovičovo Nové Zámky
47:51:4241 (status)L3.075 Nové Zámky Lučenec
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
5241 P.1.12Sládkovičovo-sever 62
Link
10073 P.1.8Sládkovičovo-Fučíkova
Link
13457 P.1.12Vincov les
Link
10074 P.1.12odb. Košúty
Link
5242 P.1.12Bratislavská odb. Dunajská Streda
Link
5243 P.1.8Hlavná Mierové nám. Bratislavská
Link
13080 P.1.12Hlavná Poštová
Link
5244 P.1.8Hlavná Esterházyovcov
Link
10075 P.1.12Šalská Kpt. Nálepku Hlavná
Link
6560 P.1.8Šalská Galanta-východ
Link
10076 P.1.12Kajal-západ
Link
5245 P.1.11Kajal-odb. Topoľnica
Link
10077 P.1.12odb. Váhovce
Link
10078 P.1.12Kráľová nad Váhom-západ
Link
13458 P.1.12Kráľová nad Váhom-juh
Link
10079 P.1.11Štúrova Kráľovská/Štúrova
Link
10080 P.1.11Kráľovská Hlbokápositive
Link
10081 P.1.11Kráľovská SNPpositive
Link
10082 P.1.11Štúrova Hlbokánegative
Link
10083 P.1.10SNP Štúrova/SNP
Link
10084 P.1.10SNP Kaufland
Link
5246 P.1.12SNP Petra Pázmaňa
Link
12305 P.3.2Nitrianska Most cez Váh
Link
10085 P.1.12Nitrianska Fraňa Kráľa
Link
5247 P.1.8Nitrianska Dlhoveská
Link
10086 P.3.19Nitrianska Pribinovo námestie
Link
10087 P.1.12Nitrianska odb. Duslo
Link
10088 P.1.13Nitrianska hranice mesta
Link
10089 P.1.12Trnovec nad Váhom-západ
Link
5248 P.3.37Trnovec nad Váhom
Link
10090 P.1.11Kendereš
Link
5249 P.3.37Jatov
Link
5250 P.3.37Tvrdošovce
Link
5251 P.1.11Palárikovo-sever 580
Link
5252 P.1.11Nové Zámky-sever
5253 P.1.10Krátka Výpalisko
Link
10091 P.1.12Považská Vinohrady Žofiina osada
Link
10092 P.1.11Bezručova Šurianska Považská
Link
10093 P.3.2Bezručova Most cez Nitru
Link
10094 P.1.12Nové Zámky-východ
Link
5254 P.3.37Dvory nad Žitavou
Link
10095 P.1.12Červený majer
Link
5255 P.1.12Semerovo
Link
5256 P.3.37Kolta
Link
10096 P.1.12odb. Dedinka
Link
10097 P.3.37Čaka
Link
5258 P.1.12odb. Gbelce 588
Link
5259 P.3.37Tekovské Lužany
Link
5260 P.1.8Šarovce 76
Link
10098 P.1.12Jur nad Hronom
Link
5261 P.1.11Hontianska Vrbica
Link
5262 P.3.37Demandice
Link
10099 P.1.12Dolné Semerovce
Link
5263 P.1.12Horné Semerovce-juh 66
Link
12383 P.3.37Horné Semerovce
Link
5264 P.1.12Horné Semerovce-sever 66
Link
10100 P.3.37Slatina
Link
10101 P.1.11Plášťovce
Link
10102 P.1.13hr. okr. Levice
Link
12953 P.1.13hr. okr. Veľký Krtíš okr. Levice
Link
5266 P.1.12odb. Hrušov
Link
10103 P.1.11odb. Cerovo
Link
10104 P.1.12Kosihovce
Link
5268 P.3.37Čebovce
Link
10105 P.3.37Príbelce
Link
10106 P.3.37Dolné Plachtince
Link
10107 P.1.12Janka Kráľa cintorín
Link
5269 P.1.11Lučenská A. H. Škultétyho Janka Kráľa
Link
10108 P.1.11Lučenská Poľná
Link
10109 P.1.12Lučenská Nemocničná
Link
10110 P.1.12Lučenská Banícka Lidl
Link
10111 P.1.11Lučenská Novohradská
Link
10112 P.1.12Lučenská Pálovická
Link
10113 P.1.11odb. Bušince
Link
5270 P.3.37Pôtor
Link
13459 P.1.11Slovenské Kľačany
Link
5271 P.1.11odb. Horná Strehová 591
Link
10114 P.3.37Závada
Link
10115 P.1.13hr. okr. Veľký Krtíš okr. Lučenec
Link
12954 P.1.13hr. okr. Lučenec
Link
5272 P.3.37Ľuboreč
Link
10116 P.3.37Lehôtka
Link
10117 P.1.12Mašková
Link
10118 P.1.12odb. Lovinobaňa
Link
5273 P.1.12Halič
Link
10119 P.1.11Haličská Budovateľov
Link
10120 P.1.12Haličská Okružná
Link
10121 P.1.10Haličská Dukelských hrdinov
Link
10122 P.1.12Nám. republiky Nemocnica
Link
10123 P.1.12T. G. Masaryka Novohradská Nám. republiky I
Link
5274 P.1.10J. Kármána Kubínyiho nám. T. G. Masaryka
Link
10124 P.1.11Alojza Jiráska Maloveská J. Kármána
Link
10125 P.1.15Alojza Jiráska Skladištná
Link
12420 P.1.11Gemerská Parašutistov
Link
5275 P.1.11Gemerská Lučenec-sever
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 95
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 93