Status for 47:51:3124 - 64 Komárno Žilina

Road:

47:51:3124 (status)L1.264 Komárno Žilina

Segments:

47:51:4231 (status)L3.064 Komárno Nitra
47:51:4232 (status)L3.064 Nitra Prievidza
47:51:4233 (status)L3.064 Prievidza Žilina
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
5071 P.3.14Komárno/Komárom (H)
Link
9518 P.1.11Tržničné námestie Lehárova
Link
9519 P.1.11Tržničné námestie Eötvösa
Link
9520 P.1.11Nám. M. R. Štefánika Biskupa Királya
Link
9521 P.1.10Záhradnícka Pohraničná Nám. M. R. Štefánika
Link
5072 P.1.9Rákócziho Mederčská Záhradnícka
Link
13385 P.1.10Rákocziho Komenského
Link
9522 P.1.11Rákócziho Vnútorná Okružná
Link
12379 P.3.12Novozámocká Slovnaft Novozámocká
Link
5073 P.1.11Komárno-východ
Link
5074 P.1.12Chotín-žel. stanica 589
Link
9523 P.1.12odb. Martovce
Link
9524 P.1.12Hurbanovo-solárna elektráreň
Link
9525 P.1.12Hurbanovo-Konkolyho
Link
9526 P.1.11Hurbanovo-Železničná
Link
9527 P.1.11Hurbanovo-Imeľská
Link
13386 P.3.37Pavlov Dvor
Link
5076 P.1.12Pavlov Dvor-sever 511
Link
5077 P.3.37Bajč
Link
9528 P.1.13hr. okr. Komárno
Link
13387 P.1.13hr. okr. Nové Zámky
Link
9529 P.3.12Komárňanská Slovnaft
Link
9530 P.1.11Komárňanská Nesvadská
Link
5078 P.1.8Komárňanská Dvorská
Link
9531 P.1.12Františka Kapisztóryho ČSPH Shell Komárňanská
Link
9532 P.1.10Františka Kapisztóryho Gogoľova
Link
9533 P.1.10SNP M. R. Štefánika Františka Kapisztóryho
Link
9534 P.1.10SNP T. G. Masaryka
Link
9535 P.1.12Výpalisko Výpalisko/SNP
Link
5079 P.1.10Výpalisko Krátka
Link
5080 P.1.11Nitrianska Nové Zámky-sever
Link
9536 P.3.37Nitrianska osada
Link
5081 P.1.11Šurany 580
Link
9537 P.1.11odb. Lipová
Link
5082 P.3.37Komjatice
Link
13388 P.3.37Veľký Kýr
Link
5083 P.3.37Branč
Link
5084 P.3.37Ivanka pri Nitre
Link
12836 P.1.8Novozámocká Muehlbauer
Link
12698 P.1.10Novozámocká Na Priehon
Link
12699 P.1.12Novozámocká Priemyselná
Link
5085 P.1.10Novozámocká Cabajská
Link
12700 P.1.12Štefánikova trieda Staničná
Link
12701 P.1.10Štefánikova trieda Filozofická fakulta
Link
5086 P.1.10Štefánikova trieda Štefánikova trieda/Štúrova
Link
12702 P.1.10Štúrova Wilsonovo nábr.
Link
12785 P.3.2Trieda Andreja Hlinku Univerzitný most
Link
12703 P.1.10Trieda Andreja Hlinku Akademická
Link
9538 P.1.10Trieda Andreja Hlinku Dlhá
Link
5087 P.1.10Chrenovská Levická/Zlatomoravecká Trieda Andreja Hlinku
Link
9539 P.1.8Chrenovská Brezový háj
Link
5088 P.1.3Topoľčianska R51 Nitra-sever
Link
12720 P.1.12Topoľčianska Dražovská
Link
12704 P.1.8Topoľčianska priem. park Sever
Link
13389 P.3.37Dražovce
Link
5089 P.1.12Dražovce-sever 593
Link
9540 P.3.37Čakajovce
Link
13390 P.3.37Jelšovce
Link
13391 P.1.12Ľudovítová
Link
9541 P.3.37Výčapy-Opatovce
Link
5090 P.3.37Koniarovce
Link
13392 P.3.37Hrušovany
Link
9542 P.3.37Preseľany
Link
13393 P.3.37Belince
Link
9543 P.3.37Kamanová
Link
13394 P.3.37Mýtna Nová Ves
Link
9544 P.3.37Dvorany nad Nitrou
Link
5092 P.3.37Ludanice
Link
9545 P.3.37Chrabrany
Link
9546 P.1.12Topoľčany-juh
Link
6540 P.1.8Topoľčany-východ
Link
12874 P.1.12Práznovce
Link
12303 P.1.12Topoľčany-sever
Link
13395 P.3.37Krušovce
Link
12991 P.3.37Dolné Chlebany
Link
13396 P.3.37Horné Chlebany
Link
9551 P.3.37Rajčany
Link
5095 P.1.12Nadlice 592
Link
9552 P.1.12Chynorany
Link
5096 P.3.37Žabokreky nad Nitrou
Link
9553 P.3.37Hlavná Malé Bielice
Link
5097 P.1.12Mostová Bielická
Link
5098 P.1.11Mostová Víťazná
Link
9554 P.1.8Nitrianska Lidl Mostová
Link
13397 P.3.28Nitrianska Autobusová stanica
Link
9555 P.1.10Nitrianska Billa
Link
9556 P.1.11Nitrianska Tehelná
Link
9557 P.1.12Nitrianska Šimonovianska
Link
9558 P.1.12Nitrianska Nemocničná
Link
12976 P.1.7Uherecká Podjazd pod železnicou
Link
12427 P.3.37Malé Uherce
Link
5099 P.1.11Veľké Uherce 511
Link
9559 P.1.11Pažiť
Link
5100 P.1.12Oslany-juh 512
Link
9560 P.3.37Oslany
Link
13398 P.3.37Čereňany
Link
9561 P.1.12odb. Chalmovské Kúpele
Link
5101 P.3.37Bystričany
Link
13399 P.3.37Vieska
Link
9562 P.3.37Zemianske Kostoľany
Link
13400 P.3.46Novácke Chemické Závody
Link
13401 P.1.11Nováky-Pribinova
Link
9563 P.1.12Nováky-Gašpara Košťala
Link
5102 P.1.15Nováky-sever 50
5105 P.1.15Nadjazdová Prievidza-juh
Link
9564 P.1.10Matice slovenskej Nábr. sv. Cyrila Nadjazdová
Link
6538 P.1.15Necpalská Mariánska Matice slovenskej
Link
9565 P.1.12Necpalská Včelárska
Link
9566 P.1.12Necpalská Veľkonecpalská
Link
9567 P.1.12Nedožerská Malonecpalská
Link
9568 P.1.8Nedožerská Mliekarenská
Link
9569 P.1.11Nedožerská Hornonitrianska
Link
5106 P.3.37Nedožery-Brezany
Link
13402 P.3.46Priemyselná zóna Pravenec
Link
13403 P.1.12Poluvsie
Link
13404 P.1.12Pravenec-juh
Link
13405 P.1.12Pravenec-západ
Link
9570 P.1.11Nitrianske Pravno-odb. Kalvária Solka
Link
9571 P.1.12Nitrianske Pravno-odb. Malinová
Link
5107 P.1.12Nitrianske Pravno-odb. Martin 519
Link
5108 P.3.37Kľačno
Link
5109 P.3.42Fačkovské sedlo
Link
9572 P.1.12odb. Čičmany
Link
5110 P.3.37Fačkov
Link
9573 P.3.37Rajecká Lesná
Link
13406 P.3.37Šuja
Link
13407 P.3.12Slovnaft Rajec
Link
9574 P.1.11Rajec-odb. Ďurčiná
Link
5111 P.1.12Rajec-odb. Považská Bystrica 517
Link
13408 P.1.12Rajec-Nádražná
Link
13409 P.1.12Rajec-odb. Tesco
Link
9575 P.3.37Kľače
Link
9576 P.1.12Zbyňov
Link
6467 P.3.37Konská
Link
6468 P.3.37Rajecké Teplice
Link
9577 P.3.37Poluvsie
Link
5113 P.1.12Turie
Link
13410 P.3.37Porúbka
Link
9578 P.1.12odb. Lietavská Svinná
Link
9579 P.1.12odb. Lietava
Link
5114 P.3.37Lietavská Lúčka
Link
9580 P.3.37Dlhá Bytčica
Link
9581 P.1.12Rajecká Rajecká/Dlhá
Link
9582 P.1.11Rajecká odb. Metro
Link
6577 P.1.12Rajecká Hlinypositive
Link
5115 P.1.15Rajecká Mostná
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 146
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 144