Status for 47:51:3113 - 66 Budapest (H) Poprad

Road:

47:51:3113 (status)L1.266 Budapest (H) Poprad

Segments:

47:51:4217 (status)L3.066 Budapest (H) Banská Bystrica
47:51:4218 (status)L3.066 Banská Bystrica Brezno
47:51:7117 (status)L3.066 Brezno Poprad
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
4751 P.3.14Šahy/Parassapuszta (H)
Link
9749 P.1.12Šahy-Bernecká
Link
4753 P.1.11Šahy-Hlavné námestie 527
Link
9750 P.1.12Šahy-odb. Plášťovce
Link
9751 P.3.37Hrkovce
Link
9752 P.1.12Tupá
Link
4754 P.1.12Horné Semerovce-juh 75
Link
12384 P.3.37Horné Semerovce
Link
4755 P.1.12Horné Semerovce-sever 75
Link
9753 P.3.37Hokovce
Link
9754 P.1.12Dudince-juh
Link
9755 P.3.37Dudince
Link
13415 P.3.37Terany
Link
9756 P.1.12odb. Sudince
Link
5323 P.3.37Hontianske Tesáre
Link
9757 P.1.12Šipice
Link
6679 P.3.37Domaníky
Link
4756 P.3.37Hontianske Nemce
Link
13416 P.3.37Rakovec
Link
9758 P.3.37Devičie
Link
4757 P.1.12odb. Senohrad 526
Link
9759 P.1.12Bzovík-žel. stanica
Link
9760 P.1.12Krupina-Hviezdoslavova
Link
9761 P.1.11Krupina-Tesco
Link
9762 P.1.12Krupina-Nám. sv. Trojice
Link
4758 P.1.11Krupina-Nám. SNP
Link
9763 P.1.11Krupina-Plavárenská
Link
9764 P.3.12Benzinol Krupina
Link
9765 P.1.12Babiná-juh
Link
9766 P.1.12Babiná-sever
Link
4759 P.1.12Dobrá Niva-juh 527
Link
9767 P.3.37Dobrá Niva
Link
6651 P.1.12Podzámčok
Link
9768 P.1.12Breziny
Link
9769 P.1.12Neresnická motorest Suchá Kôrka
Link
4760 P.1.15Neresnická Lučenecká/Neresnická
Link
9770 P.1.15Neresnická odb. zimný štadión Pod dráhami
Link
4761 P.1.3R50 Zvolen-Pustý Hrad
Link
9771 P.1.10Zvolen-T. G. Masaryka
Link
9772 P.1.12Zvolen-Ľ. Štúra
Link
9773 P.1.10Zvolen-Strážska
Link
13417 P.1.10Retail Park Zvolen
Link
4762 P.1.3R1 Kováčová
9774 P.1.3Štadlerovo nábr. R1 Banská Bystrica-Hušták
Link
4768 P.1.10Štefánikovo nábr. 9. mája
Link
9775 P.1.10Štefánikovo nábr. Námestie slobody
Link
9776 P.1.15Stavebná 29. augusta Štefánikovo nábr.
Link
9777 P.1.15Stavebná Partizánska/Stavebná
Link
4769 P.1.10Partizánska Na Hrbe
Link
9778 P.1.12Partizánska Začiatok R1negative
Link
9779 P.1.12Šalková
Link
9780 P.1.12Biotika
Link
4770 P.1.11Slovenská Ľupča
Link
9781 P.1.12Lučatín
Link
9782 P.1.12Medzibrod-západ
Link
9783 P.1.11Medzibrod/Brusno
Link
4771 P.1.15Brusno-sever
Link
9784 P.1.11odb. Pohronský Bukovec
Link
9785 P.1.11Nemecká-Pamätník SNP
Link
6652 P.1.11Predajná
Link
9786 P.3.37Lopej
Link
13418 P.3.37Skalica
Link
13419 P.1.12Podbrezová-odb. centrum
Link
9787 P.1.12Podbrezová-odb. Horná Lehota
Link
4772 P.1.12Podbrezová-odb. Čertovica 72
Link
9788 P.1.11Chvatimech
Link
9789 P.3.37Valaská
Link
9790 P.3.12Československej armády Slovnaft
Link
9791 P.1.12Československej armády L. Novomeského
Link
13420 P.1.10Československej armády Tesco
Link
9792 P.1.12Československej armády Fraňa Kráľa
Link
9793 P.1.11Nám. gen. Štefánika Boženy Němcovej Československej armády
Link
4774 P.1.10Nám. gen. Štefánika Rázusova
Link
9794 P.1.12Chalupkova Evanjelický a.v. kostol
Link
9795 P.3.37Predné Halny
Link
4775 P.3.37Zadné Halny
Link
13421 P.3.37Bujakovo
Link
9796 P.1.12Filipovo
Link
13422 P.3.37Gašparovo
Link
4776 P.3.37Beňuš
Link
9797 P.1.11Bacúch
Link
4777 P.3.37Polomka
Link
13423 P.3.37Hámor
Link
9798 P.3.37Závadka nad Hronom
Link
4778 P.3.37Heľpa
Link
6653 P.3.37Pohorelá
Link
13424 P.3.37Pohorelská Maša
Link
9799 P.3.37Vaľkovňa
Link
13425 P.1.12Zlatno-západ
Link
13426 P.1.11Zlatno-východ
Link
9800 P.1.12Šumiac
Link
4779 P.1.12Červená Skala 531
Link
6680 P.3.37Telgárt
Link
6700 P.3.42Besník
Link
4780 P.1.12odb. Rožňava 67
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 95
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 93