Status for 47:51:3082 - 18200 Prešov Mošurov

Road:

47:51:3082 (status)L1.418200 Prešov Mošurov

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
7405 P.1.10Fintická Vranovská
Link
7406 P.3.43Fintická Železničné priecestie
Link
13685 P.3.37Fintice
Link
7407 P.3.37Záhradné
Link
7408 P.1.12Mošurov
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 5
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 4